Selecteer een pagina

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden

Deze Aanvullende Voorwaarden voor Bloemenkiosk van Burken zijn gebaseerd op de hiervoor geplaatste en gepubliceerde ‘Algemene Voorwaarden’ en hebben een specifieke aanpassing ondergaan op verschillende artikelen welke branche/situatie gerelateerde zijn.
Deze aanvullende voorwaarden treden in werking per onze opening op 1 september 2016.
Contactgegevens
Vestigings- & Bezoekadres:
Bloemenkiosk van Burken
Smeepoortstraat 1B
3841 EG Harderwijk

Telefoon:
Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot en met 18:00 uur
E-mailadres: info@bloemenkioskvanburken.nl
KvK nummer: 08112581
BTW identificatienummer: 1768.79.456.B.01

Herroepingsrecht
Is alleen van toepassing op de ‘niet vers’ gerelateerde producten die door Bloemenkiosk van Burken zijn geleverd. Alle overige ‘vers’ producten welke geleverd zijn door Bloemenkiosk van Burken zullen worden uitgesloten van het Herroepingsrecht artikel.

Bevestiging bestellen
Een bestelling is pas definitief geplaatst na het volledig doorlopen van het bestelproces, het accepteren van onze aangegeven algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst gevolgd door een bevestiging e-mail aan het opgegeven e-mailadres. In deze e-mail staat onderzeeër het ordernummer vermeld.

Bezorgadres
De consument is ten allen tijde verantwoordelijk voor het niet correct weergeven en verstrekken van de juiste gegevens aangaande het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

Wijzigingen
Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling intern nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over via de door u verstrekte contactinformatie. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

Annuleren
Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland en tenminste maximaal 24 uur voor de opgegeven afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

Overmacht
Bloemenkiosk van Burken is niet gehouden tot het nakomen van enige overeengekomen verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.
Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Bloemenkiosk van Burken de verplichtingen opschorten naar een nader te bepalen datum/tijdstip.

Levering
Alle leveringen geschieden op alle werkdagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Garantie
Bloemkiosk van Burken biedt de consument een vers- c.q. vaasgarantie van 7 (zeven) dagen aan op alle geleverde bloemen. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doeleindes is gebruikt en/of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk zou moeten zijn. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument dit direct per telefoon te melden om verdere afwikkelingsafspraken te maken.

Klachtenprocedure
Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten of waarneming in productverwisseling verzoeken wij de consument dit direct per telefoon te melden en volgens de dan samen overeengekomen afspraken te handelen. Er zou kunnen worden volstaan met het geleverde product te verpakken en retourneren naar Bloemenkiosk van Burken en/of dat een medewerker van Bloemenkiosk van Burken bij u thuis komt inspecteren en/of u gevraagd wordt een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@bloemenkioskvanburken.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht’.

Betalen
Bestellingen via de elektronische weg kunnen met iDeal en creditcard worden voldaan.

Privacy statement
Het privacy reglement staat vermeld op onze website en wel onderaan iedere pagina.

Intellectueel eigendom
Alle door Bloemenkiosk van Burken afgebeelde en/of geplaatste content op de website waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of onder licentie of overeenkomst bij Bloemenkiosk van Burken en zijn daardoor auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan in welke vorm dan ook content van deze website zonder schriftelijke toestemming van Bloemenkiosk van Burken te gebruiken.